Monthly Archives: May 2016

Short Time Goal

Today, I intend to finish all pending task by end of May.

Wala akong masisimulang iba kung hindi ko matapos tapos ang nasa plate ko ngayon.

Magkakaroon lang ako ng magkakaroon ng walang katapusang excuse kung hindi ko tatapusin kung anong mga task ang meron ako.

P.S.
I don’t mean to be conceited but today, I feel beautiful. :)
Something about my hair, feeling ko kamukha ko si Akane Tendou. hehehehe